Bếp Từ Giovani GC-73033 TSC

27,480,000 21,984,000

  • Kính thước mặt kính (mm) : 730 x 430
  • Kích thước cắt đá (mm) : 710 x 410
  • Bếp 3 từ tổng công suất 6700W