FS 217B

6,950,000 5,560,000

KT mặt kính: 750x450mm

KT khoét đá: 680x380mm