FS 3388C1 70B/90B

5,400,000 4,320,000

Giá sản phẩm:

  • 900mm: 5.600.000 VNĐ
  • 700mm: 5.400.000 VNĐ

Công suất hút: 850m³/h
Công suất động cơ: 170W
Kích thước: 900/700mm
Ống thoát: Ø150mm